TUDOMÁNYOS ÉS
INNOVÁCIÓS PARK

Sport Life Science Non-profit Kft.

a tudományos és innovációs parkról


A  Magyar Testnevelési és Sporttudományi Egyetem (MTSE) 2021-ben célul tűzte, hogy a Tudományos és Innovációs Park gazdaságfejlesztési eszközrendszer keretein belül valósítja meg a sport- és élettudomány területén folytatott oktatási, valamint kutatás-fejlesztési és innovációs eredményeinek piaci implementációját. 

A cél elérése érdekében az Egyetem kapcsolatba lépett a Tudományos és Technológiai Park Szövetséggel a stratégia megalkotása érdekében. A Kormány a terveket a tudásgazdaság és a társadalmi felelősségválallás szempontjából is kiemelkedő fontosságúnak tartotta és a stratégiát elfogadta. A Testnevelési Egyetemért Alapítvány 2022-ben megalapította a Sport Life Science Park Non-profit Kft.-t, ami Value Engineering és VUCA módszertan alkalmazásával tervezi és organizálja a célhoz vezető folyamatokat.

A Magyar Testnevelési és Sporttudományi Egyetem 2022 tavaszán helyszínt bizosított a Tudományos Parkok Nemzetközi Szövetsége Európai Divízióülésének, ami a Tudományos és Technológiai Park Szövetség koordinációjával és az Innovációs és Technológiai Minisztérium támogatásával valósulhatott meg Budapesten. A rendezvénysorozat során az Egyetem bemutatta céljait és fókuszterületeit a világ legnagyobb innovációs ökoszisztémáját fenntartó szervezet vezetésének és Magyarországról elsők között kapott meghívást a szövetség tagjai közé. 
https://ipe.hu/iasp-europai-igazgatosagi-ules-es-konferencia-budapesten/

MAGYAR TAGOKKAL BŐVÜLT AZ IASP GLOBÁLIS HÁLÓZATA

2022. SZEPTEMBER 30.


Az első magyarországi tudományos és innovációs parkokkal bővült a Tudományos Parkok Nemzetközi Szövetsége (International Association of Science Parks and Areas of Innovation, IASP).


Az IASP igazgatósága spanyolországi központjában döntött az Óbudai Egyetem, a Sport Life Science Park és a Soproni Egyetem felvételi kérelméről.

A 2022 áprilisában Budapesten megrendezett Európai divízióülést követően újabb történelmi mérföldkő a magyar innovációs ökoszisztémában, hogy az IPE 2017-es szervezeti tagságát követően 2022 szeptemberétől három hazai tudományos és innovációs park vált a szervezet tagjává.

Az Óbudai Egyetem az első magyar egyetem a szervezetben, amely egyedülálló módon három városban üzemeltet tudományos és innovációs parkot: Székesfehérváron mechatronikai, Kaposváron okosipari, Zsámbékon pedig jövőipari innovációs profillal.

A fejlesztések középpontjában a kutatási infrastruktúra és a piacorientált inkubáció szinergiája áll, amely hosszú távon biztosítja az egyetemi tudás hasznosítását és az ökoszisztéma fenntarthatóságát.

A Testnevelési Egyetemért Alapítvány által alapított Sport Life Science Park Nonprofit Kft. az első magyar egyetemi science park, amely új parkok számára létrehozott Affiliate tagságot szerezte meg, amivel a sport- és az élettudomány európai tudásközpontjává válhat.

Az SLSP inkubációs programja jelenleg 103 innovatív fejlesztést menedzsel, a Magyar Testnevelési és Sporttudományi Egyetem hallgatói, kutatói, oktatói és az innovációs szolgáltatásokat igénybe vevő piaci szereplők számára kínálva ösztönző platformot.

A Soproni Egyetem és a TAEG Zrt. tervezte Faipari és Erdészeti Tudományos és Innovációs Park az első, egyetemi-vállalati konzorciumban létrejött Science Park Magyarországon, amely két stratégiai ágazatban is rendelkezik a környezeti és az üzleti fenntarthatóságot hosszú távon biztosító kompetenciákkal.

A Tudományos és Technológiai Parkok Szövetségének nevében Mórucz Norbert, a szervezet elnöke és dr. Dávid Roland stratégiai igazgató gratulált mindhárom intézmény vezetőinek.

A 12 éve megkezdett szakmai munka során a nemzetközi példák és a sikeres üzleti modellek adaptálása Magyarországon eredményes, a nemzetközi szervezet és a közösség elismerése pedig hiteles fokmérője a magyar modell megvalósításának – hangsúlyozták a szakemberek.

Az IASP 2022. szeptember 27-30. között tartja éves közgyűlését a spanyolországi Sevillában, ahol az új tagok vezető ünnepélyes keretek között vehetik át a tagsági dokumentumokat. A nemzetközi konferencián kilencfős magyar delegáció vesz részt.

Sport life science park - fókuszterületek

Sporttudomány

Az MTSE 1925 óta vezető forrása a magyar sporttudományos eredményeknek és a következő évszázadban is az marad. A science park hivatott menedzselni az Egyetem intézeteinek és tanszékeinek fejlesztéseit, amik az élsport, a világszínvonalú magyar sporteredmények és utánpótlás-nevelés versenyképességét és vezető szerepét garantálják Európában és célunk szerint a világon. Ennek érdekében folyamatosan munkálkodnak az intézmény kutatói, világ- és olimpiai bajnok sportolói és sportszakemberei. Az élsportolók csúcsteljesítménye, a legális teljesítmény-fokozás, a fizikai kapacitások kiaknázása és optimalizálása mellett kiemelt figyelmet fordítunk a versenyzők mentális potenciáljának kiaknázására, integrált laboratóriumi rendszerekkel történő monitorozására.

élettudomány

Az élsporttal kapcsolatos kutatások további érvényességi területei (rendvédelem, honvédelem, népegészségügy) igénylik és indokolják, hogy a tudományos eredményeink széleskörben elérhető szolgáltatásokká, piacvezető termékekké váljanak. Az MTSE integrált laborhálózatának és AI alapú analitikai képesség-fejlesztésének köszönhetően mintegy 89 olyan eredmény hasznosításán munkálkodunk, ami ugyan az élsport világából ered, azonban mindenki más egészségének szolgálatába kell álljon. E területek a táplálkozástudománytól a kognitív tudományokig terjednek. Kutatási és fejlesztési közelítésünk interdiszciplináris tudományfilozófia szemlélettel történik - cél a teljes ember működésének egyénre szabott elemzése, egészségének megőrzése illetve egészségromlásának hatékony megelőzése.

társadalmi felelősségvállalás

A csúcsteljesítmény-fókuszú utánpótlásnevelés során elért eredményeink eredője az a profil, amelyet az MTSE-SLSP a magyar nemzet jövőjének érdekében alakít a tudomány és technológia eszközeivel. A primer prevencióval összefüggő tudástranszfer folyamatokat a gyermekeink lelki és testi egészsége, megfelelő pálya- és sportágválasztása érdekében külön figyelemmel kezeljük. A kiművelt, erkölcsös emberfőkből álló utódgenerációk kinevelése érdekében terveztünk meg és viszünk végig projekteket óvódákban és iskolákban, illetve kiválasztási tevékenységünk során. A magzati kortól az időskorig törekszünk magas minőségű életet garantálni honfitársaink számára. Kapcsolódó projektek: AI alapú Life Science Solutions applikáció, Integrált Pályaorientációs Rendszer, kognitív tudományi fejelsztőcsoport.

alkalmazott módszertanok

Forrás: https://www.nasa.gov

Technológiai készültségi fok

A TRL skála az Európai Unió által és a NASA által is használt fokmérő, amely segítségével egy adott innováció kapcsán megállapítható annak érettségi foka. A saját, vagy külső partner által elénk tárt innovatív megoldások kapcsán elsődleges annak a közös valóságnak, kölcsönösen látott képnek a kialakítása, amely alapján az adott ügy elhelyezhető és ami mentén az értéktervezési folyamat véghez vihető. Bővebben: https://www.nasa.gov/directorates/heo/scan/engineering/technology/technology_readiness_level

Forrás: www.researchgate.net

value engineering

Az értéktervezés (VE) módszerével egy adott projekt minőségének emelése mellett, annak költsége átlagosan 10%-kal csökkenthető. A VE-t használják a NASA és vezető hadiipari szereplők és sok más, magas minőség előállításában érdekelt intézmény. A technika középpontjában a funkció-elemzés áll. Az SLSP CVS minősítésű value analyst szakértők bevonásával tervezi a projekteket, így a szakmai és pénzügyi típusú kockázatok kizárásra kerülnek. A VE-ről bővebben: https://shva.hu/

Forrás: VUCA official website

v.u.c.a.

A VUCA a változó körülményekre számító, a nagy komplexitású és kockázatú ügyekkel megbirkózni képes vezetői modell. E módszer alkalmazása vállalatunknál az innovációs ököszisztéma építése során alapvetés. A VUCA modell lényege a változó körülményekhez történő rugalmas alkalmazkodás képessége egyéni és szervezeti szinten. A VUCA a 21. századi hadseregek működési modellje, ahol az aszimmetrikus hadviselés kényszere okán a szervezeti képességek is alkalmazkodtak az új kihívásokhoz.

Az IASP vezetése a Magyar Testnevelési és Sporttudományi Egyetemen; Forrás: www.ipe.hu
szervezeti integráció

innovációs network

Az MTSE science parki projektjeit, illetve innovatív szolgáltatásait és termékeit hordozó vállalkozásait a hazai tudományos és technológiai park rendszer részeként non-kompetitív hálózatba kapcsolja az IPE, a TTP Szövetség és az IASP által. Az innovatív produktumok skálázását, piaci megerősödését a legnagyobb hazai és nemzetközi innovációs ökoszisztémák garantálják. Az általunk fejlesztett magyar megoldások kizárólag Magyarország és az MTSE érdekeinek figyelembevételével juthatnak világpiacra úgy, hogy kiaknázzák annak előnyeit, ugyanakkor megtartják gyökereiket. Az érték és érdek alapú együttműködés során hitvallásunk, hogy a sorrend nem felcserélhető.
Az innovációs hálózatról bővebben: www.ipe.hu

programok

inkubáció

A Tudományos és Innovációs Park a Technológiai és Tudástranszfer Központ szakértőivel közösen elkészítette az MTSE kutatási és fejlesztési kataszterét és KFI infrastruktúra-fejlesztési tervét. A cég inkubációs programot hirdet kutatóknak, külső- vagy belső erőforrásokra alapozó innovatív elképzeléseket hordozó hallgatóknak a HSUP programban való részvétel alapján vagy attól függetlenül is, és már működő vagy indulás előtt álló innováció fókuszú vállalati partnereknek egyaránt.

kutatói ösztöndíj program

A legígéretesebb kutatási elképzelések számára, amelyek a rangos publikáción túlmenően projekt elven működnek és szolgáltatássá, módszerré vagy termékké alakíthatók (TRL 6-9), ösztöndíj szerződést ajánlunk. E program keretében az SLSP projekt validációt, értéktervezést, projekt menedzsmentet, inkubációt, pre-seed finanszírozás szervezést és piacravitelt vállal. Egyetemünk kutatói és más, kívülről érkező tehetségek jelentkezését is várjuk.

szervezetfejlesztési és módszertani központ

A "science park" a nemzetközi gyarkolat szerint a modern egyetemek legsikeresebb operációs rendszere: innováció- és versenyképesség-orientált működési modell, amely azok támogatása mellett túlmutat a kutatási eredmények publikációján (TRL 1-2) és az egyetemi munka társadalmi hasznosulásáért organizmusokat épít és folyamatokat menedzsel (TRL 2-9).

szakértőink

Feladatunk innovációmenedzsment és innovációs ökoszisztéma építés. Ezért interdiszciplináris és rugalmas szemléletű, több területen jártas kollégákkal alakítottuk ki az MTSE science parkjának magját képező személyi állományt. 

 
  • sport- és orvostudományi szakértők és kutatók
  • projekt validációs szakértők
  • CVS ÉS VMA MINŐSÍTÉSŰ ÉRTÉKTERVEZŐK
  • vállalkozásfejlesztési szakértők
  • marketing szakértők
  • jogi team
  • a.i. programozó team
  • applikáció-fejlesztők

Kapcsolatfelvétel

 
Cím

Sport Life Science Park Nonprofit Kft.

Alkotás u. 44.

Budapest

1123

Magyarország

 
Email
 
Telefon